Kuinka paljon tiedät kuparitiivisteestä?

Kuparitiivisteen valmistusprosessi sisältää pääasiassa leimaamisen, leikkaamisen ja piirtämisen.Leimaaminen on yleisimmin käytetty valmistusprosessi, joka voidaan meistää eri muotoisiksi tiivisteiksi muotin kautta.Leikkaaminen tarkoittaa kuparilevyn leikkaamista halutun kokoiseksi tiivisteeksi.Venyttely on kuparilevyn venyttämistä ohuemmaksi tiivisteeksi, joka sopii suurempaa tarkkuutta vaativiin tilanteisiin.Valmistusprosessin valintaa on harkittava tiivisteiden muodon, koon, määrän ja muiden tekijöiden mukaan.

Kuparitiivisteen valmistusprosessi sisältää pääasiassa leimaamisen, leikkaamisen ja piirtämisen.Leimaaminen on yleisimmin käytetty valmistusprosessi, joka voidaan meistää eri muotoisiksi tiivisteiksi muotin kautta.Leikkaaminen tarkoittaa kuparilevyn leikkaamista halutun kokoiseksi tiivisteeksi.Venyttely on kuparilevyn venyttämistä ohuemmaksi tiivisteeksi, joka sopii suurempaa tarkkuutta vaativiin tilanteisiin.

Yleisenä tiivistemateriaalina kuparitiivisteellä on hyvä sähkönjohtavuus, lämmönjohtavuus, korroosionkestävyys ja plastisuus, ja sitä käytetään laajalti koneissa, elektroniikassa, ilmailussa ja muilla aloilla.Materiaalien ja valmistusprosessin valinnassa on otettava huomioon tapauskohtaisesti tiivisteen laadun ja suorituskyvyn varmistamiseksi.

kupari aluslevy


Postitusaika: 20.4.2023